අග්‍රාමාත්‍ය පණිවිඩය

අපගේ මව්බිම ඈත අතීතයේ සිටම ස්වාභාවික සම්පත් වලින් අනූන දේශයකි. එවැනි රටක ජීවත් වීමට ලැබීම ඔබගෙත් මගෙත් භාග්‍යක් කොට සලකමි . අපරදිග ජාතීන් අපගේ මව්බිම දෙස නෙත් යොම බලා සිටියේ මෙහි ඇති ස්වභාවික සම්පත් , ස්වභාව සෞන්දර්ය , පෞරාණික වස්තූන් සහ ඉහළ සංස්කෘතිය නිසාවෙනි.

ලෝකයේ අන් කවර රටකටත් වඩා අප මහ පොළොවේ ඇති මැණික් වටිනා වස්තුවකි. පුරාතනයේ සිටම අප මාතෘ භුමියේ ඇති මැණික් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇති බව ඔබ අප දන්නා කරුණකි. එපමණක් නොව ඒවා ලෝව පුර විශාල ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ඇත.

අප රටේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණවලට දේශීය මෙන්ම විදේශීය වෙළඳ පොළ ආක්‍රමණය කිරීමට හැකිවන පරිදි දියුණු කිරීම අප කාගේත් යුතුකමකි.සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව ජාතික ආර්ථිකයට අතිවිශාල දායකත්වයක් ලබාදීමට හැකිවන පරිදි මැණික් හා
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය විසින් ගෙන යනු ලබන ප්‍රයත්නය මම ඉතා අගය කොට සලකමි .

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය ට ඉදිරියේදීත් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ඉලක්ක කරා ගමන් කරමින් රටේ ජාතික ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබාදීමට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවායි ප්‍රර්ථනා කරමි.

 

මහින්ද රාජපක්ෂ
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ
අග්‍රාමාතය