අග්‍රාමාත්‍ය පණිවිඩය

අපගේ මව්බිම ඈත අතීතයේ සිටම ස්වාභාවික සම්පත්වලින් අනූන දේශයකි. එවැනි රටක ජීවත් වීමට ලැබීම ඔබගේත් මගේත් භාග්‍යක් කොට සලකමි. අපරදිග ජාතීන් අපගේ මව්බිම දෙස නෙත් යොමා බලා සිටියේ මෙහි ඇති ස්වභාවික සම්පත්, ස්වභාව සෞන්දර්ය, පෞරාණික වස්තුන් සහ ඉහළ සංස්කෘතිය නිසාවෙනි.

ලෝකයේ අන් කවර රටකත් වඩා අප මහ පොළොවේ ඇති මැණික් වටිනා වස්තුවකි. පුරාතනයේ සිටම අප මාතෘ භුමියේ ඇති මැණික් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇති බව ඔබ අප දන්නා කරුණකි. එපමණක් නොව ඒවා ලොව පුරා විශාල ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ඇත.

අප රටේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණවලට දේශීය මෙන්ම විදේශීය වෙළද පොළ ආක්‍රමණය කිරීමට හැකිවන පරිදි දියුණු කිරීම අප කාගේත් යුතුකමකි. සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව, ජාතික ආර්ථිකයට අතිවිශාල දායකත්වයක් ලබාදීමට හැකිවන පරිදි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය විසින් ගෙන යනු ලබන ප්‍රයත්නය මම ඉතා අගය කොට සලකමි.

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට ඉදිරියේදීත් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ඉලක්ක කරා ගමන් කරමින් රටේ ජාතික ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබාදීමට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි.