විදේශීය ජාතිකයන් / විදේශීය සමාගම් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කැණීම් තහනම් කිරීම

1993 අංක 50 පනත යටතේ බලාත්මක කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය (එන්ජීජේඒ) රටේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය නියාමනය, සංවර්ධනය හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා බලය ඇති එකම රාජ්‍ය ආයතනය වේ. ඉහත පනතේ 15 වන වගන්තිය යටතේ මැණික් කැණීම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලය එන්ජීජේඒ වෙත පැවරී ඇති අතර, රජයේ පවත්නා ප්‍රතිපත්තියට අනුව සාම්ප්‍රදායික හා යාන්ත්‍රික යන දෙඅංශයේම පතල් බලපත්‍ර විදේශීය සමාගම් / සමාගම්වලට විදේශීය හවුල්කාරිත්වයන් / සමාගම් සමඟ විදේශීය හවුල්කාරිත්වයන් / සමාගම් සමඟ නිකුත් නොකෙරේ. ආයෝජන / විදේශීය පුද්ගලයින්.

ශ්‍රී ලංකාවේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය (ජීඑස්එම්බී) විසින් ගවේෂණ බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලබන්නේ මැණික් ඛනිජ හැර වෙනත් ඛනිජ වර්ග ගවේෂණය කිරීම සඳහා පමණි. එවැනි නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවන් දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වන අතර එන්ජීජේඒ විසින් අධිකාරියට පවරා ඇති බලය යටතේ එවැනි දේපළ සියල්ලම රාජසන්තක කළ යුතු අතර ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය යටතේ එවැනි උල්ලංගනය කරන්නන්ට නීත්‍යානුකූලව නඩු පවරනු ඇත.

අනවසර පතල් කැණීම්වලට විදේශීය සමාගම් සදහා අනතුරු ඇගවීම

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය (එන්ජීජේඒ) නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත්තේ විදේශීය මැණික් සමාගම් සහ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා භූමියේ පතල් කැණීම වළක්වන බවයි. අන්තර්ජාතික වර්ණ ගැන්වූ මැණික් ගල් සංගමයේ 16 වන සම්මේලනය අමතමින් එන්ජීජේඒ හි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කේ එල් ඩී දයාසගරා මහතා කියා සිටියේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය නිකුත් කරන්නේ මැණික් ගල් හැර වෙනත් ඛනිජ සඳහා ගවේෂණ බලපත්‍ර පමණක් බවයි. “පුද්ගලයන් හෝ සමාගම් නීතිය උල්ලංගනය කළ බවක් පෙනී ගියහොත් මෙය සාපරාධී වරදක් ලෙස සලකනු ලබන අතර ඔවුන් උසාවියේදී නඩු පැවරිය හැකිය.

“ඔවුන් නීතිය උල්ලංගනය කරන බව අපට හැඟේ නම්, අපගේ නීති රීති කඩ නොකිරීමට වග බලා ගැනීම සඳහා අපි වහාම අපගේ නිලධාරියෙකු එම ස්ථානයේ තබන්නෙමු.” දේශීය කර්මාන්තය නියාමනය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ අවලංගු කිරීම සඳහා 1993 අංක 50 දරණ පනත මගින් බලය පවරා ඇති එකම අධිකාරිය එන්ජීජේඒ බව ඔහු පැවසීය.

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ වෙනස්කම් ඇති කිරීම සඳහා නව රජය ගෙන ඇති උත්සාහය ගැන ජාත්‍යන්තර වර්ණ මැණික් සංගමයේ (අයිසීඒ) සභාපති ක්ලෙමන්ට් සබ්බාග් ප්‍රශංසා කළේය. “ශ්‍රී ලංකාව සිය මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය නියාමනය කිරීමට සමත් වී ඇති අතර, පතල් කැණීමේ නීති මගින් පරිසරය හා කුඩා පතල් කම්කරුවන් කාර්යක්ෂමව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා උදාහරණයක් ලෙස දැකිය හැකිය.” ඔහු අදහස් දැක්වීය. ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කැණීමෙන් විදේශිකයන් සහ විදේශීය සමාගම් සහ විදේශීය ආයෝජකයින්ගේ සහාය ලබන සමාගම් තහනම් කිරීමට ජනවරමක් ලබා ගන්නා ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කැණීම සඳහා කිසිදු විදේශිකයෙකුට හෝ විදේශීය සමාගමකට තහනම් කරන ලෙස රජය බලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය. එවැනි ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇති අතර මැණික් කර්මාන්තය විදේශීය සමාගම් අතට පත් කිරීමට රජය සූදානම් නැති බව ද පැවසීය.