வீடு மக்கள் கற்கள் இலங்கையிலுள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற ரத்தினக் கற்கள்
வீடு மக்கள் கற்கள் இலங்கையிலுள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற ரத்தினக் கற்கள்

இலங்கையிலுள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற ரத்தினக் கற்கள்

இலங்கை இந்தியாவின் தெற்கு முனையில் 6 ° – 10 ° N மற்றும் 80 ° – 82 ° E தீர்க்கரேகையில் அமைந்துள்ளது. இலங்கையின் முக்கிய பகுதி வண்டல் பெல்ட் தவிர பிரீகாம்ப்ரியன் படிக பாறைகளால் ஆனது. நாட்டின் வடமேற்கு கடற்கரையில் பாறைகள். இலங்கையின் கிட்டத்தட்ட 90% பகுதியை உள்ளடக்கிய ப்ரீகாம்ப்ரியன் பாறைகள் மூன்று பெரிய லித்தாலஜிக்கல் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அவை ஹைலேண்ட் / தென்மேற்கு வளாகம், விஜயன் காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் வன்னி காம்ப்ளக்ஸ்.

இலங்கை அதன் ரத்தினக் கற்களின் பெரிய அளவு மற்றும் நேர்த்தியான வகைகளுக்கு உலகம் முழுவதும் நன்கு அறியப்பட்டதாகும். இந்த ரத்தினக் கற்கள் முக்கியமாக பள்ளத்தாக்கு அடிவாரங்களில் காணப்படும் வண்டல் சரளைகளில் நிகழ்கின்றன, அவற்றில் கிளை நதி மலை ஓடைகள் பாய்கின்றன, அவை வானிலை மூலம் வெளியிடப்படும் ரத்தின தாதுக்களைக் கொண்டு செல்கின்றன. ரத்தினக் கற்களைக் கொண்டு செல்லும் வண்டல் உருவாக்கம் தவிர, சில பாறைகளிலும் ரத்தினக் கற்கள் குறிப்பாக கொருண்டம் வகைகள் இருப்பதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. பெக்மாடைட்டுடன் தொடர்புடைய ரத்தினக் கற்களும் உள்ளன, அவை ஒரு முக்கியமான மூலமாக அமைந்தன.

ஆரம்ப காலங்களில் இலங்கை ஒரு காலத்தில் “ரத்னா-த்வீபா” என்று பொருத்தமாக குறிப்பிடப்பட்டது, இது “ரத்தினக் கல் தீவு” என்ற பொருளைக் குறிக்கிறது. ரத்னா-த்வீபா என்ற பெயர் பல நாளாகமங்களில் காணப்படுகிறது. ஒரு வணிக வழிகாட்டி “எரித்ரியன் கடலின் பெரிப்ளஸ்” முதல் நூற்றாண்டில் இணங்கியதாகக் கருதப்படுகிறது.

இன்று சுமார் 200 தாதுக்கள் ரத்தினக் கற்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அவற்றின் அழகு, ஆயுள், அரிதான தன்மை அல்லது இந்த சில பண்புகளின் கலவையின் காரணமாக அவை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும், இது ஒரு கனிமத்தை ரத்தினமாக வகைப்படுத்த தகுதியுடையதாக ஆக்குகிறது. இந்த ரத்தினங்களில், சுமார் 75 வகைகள் சுரங்கங்கள் அல்லது இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இலங்கை ரத்தின வைப்புகளின் சுரண்டல் பல நூற்றாண்டுகளாக நடந்து வருகின்ற போதிலும், தொழில்துறையையும், சாத்தியமான ரத்தின வைப்புகளின் இருப்பிடங்களையும், மிக முக்கியமாக ஆய்வு செய்வதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.