வீடு (සිංහල) නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මංගල විජේනායක මහතා වැඩභාර ගැනිමේ උත්සව අවස්ථාව
வீடு (සිංහල) නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මංගල විජේනායක මහතා වැඩභාර ගැනිමේ උත්සව අවස්ථාව

(සිංහල) නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මංගල විජේනායක මහතා වැඩභාර ගැනිමේ උත්සව අවස්ථාව

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது