வீடு (සිංහල) 2022 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග ය ඉහලින්ම සමත් අධිකාරියේ සේවයේ නියුතු නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ගේ දරුවන් තිදෙනෙකුට එම දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් අගයමින් ත්‍යාග ලබා දීම
வீடு (සිංහල) 2022 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග ය ඉහලින්ම සමත් අධිකාරියේ සේවයේ නියුතු නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ගේ දරුවන් තිදෙනෙකුට එම දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් අගයමින් ත්‍යාග ලබා දීම

(සිංහල) 2022 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග ය ඉහලින්ම සමත් අධිකාරියේ සේවයේ නියුතු නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ගේ දරුවන් තිදෙනෙකුට එම දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් අගයමින් ත්‍යාග ලබා දීම

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது