வீடு (සිංහල) ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් වූ වගයි
வீடு (සිංහල) ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් වූ වගයි

(සිංහල) ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් වූ වගයි

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது