ஆபரண பதிவு செயன்முறை உரிமம் கோருங்கள்

அதிகாரசபை வழங்கிய விண்ணப்பத்தை பூர்த்திசெய்து, தேசிய அடையாள அட்டையின் புகைப்பட நகலையும், தனிநபர் அல்லது கூட்டு முயற்சி அல்லது நிறுவனம், ஜெம் டிரேடிங், மாகாண வணிக பதிவாளர் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் பதிவு நிறுவனங்களின் பதிவாளரால் வழங்கப்பட்ட தொடர்புடைய பதிவு சான்றிதழின் அசல் நகலையும் சமர்ப்பித்த பிறகு. வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

வண்ண அட்டைகளை வழங்குதல்

நகை பதிவு சான்றிதழ் பெற கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது

நகை பதிவு சான்றிதழ் – ரூ. 5000.00
ஒரு நாள் பெற – ரூ. 1000 + VAT
வண்ண அட்டை பெற – ரூ. 1000 + VAT

 

Jewellery Application Download