வீடு (සිංහල) සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ රාජකාරීන් ආරම්භ කිරීම චරිත්‍රනුකුලව සිදුකෙරිණි
வீடு (සිංහල) සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ රාජකාරීන් ආරම්භ කිරීම චරිත්‍රනුකුලව සිදුකෙරිණි

(සිංහල) සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ රාජකාරීන් ආරම්භ කිරීම චරිත්‍රනුකුලව සිදුකෙරිණි

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது